Leverans och montage av ca 320 motoriserade persienner inklusive upprättande av zonindelningar för automatisk styrning av solskyddet.