Sedan April 2015 ägs Solskyddsdesign av företaget A-Office AB, där tanken är att kunna bredda erbjudandet till bolagens både nya och befintliga kunder.
En samverkan för skapande av en behaglig arbetsplats.

A-Office AB
Vikdalsvägen 50
131 52 Nacka Strand

08-704 80 50
info@solskyddsdesign.se

Vänligen kontakta oss om ni vill besöka oss på vår adress.