Reparationer och Återbruk är två begrepp som ligger oss varmt om hjärtat och som är en viktig del i vår miljöprofil.

Under åren har vi deltagit i flertalet projekt (se referenser) där vi har varit en stark bidragande partner till att få till återbruk av redan installerade produkter.

För skrapar vi på ytan så ser vi att flertalet komponenter långt ifrån har nått slutet på sin livscykel. Så istället för att byta ut hela produkten, försöker vi byta ut de delkomponenter som behöver bytas ut och fokusera på att återfå funktionen i produkten.

Mycket trix och fix men oslagbart ur ett hållbarhetsperspektiv.

Kontakta oss gärna så kan vi berätta mer och titta till förutsättningarna för ert projekt.