Leverans och montage av markiser efter omfattande fasadrenovering och fönsterbyte med i beaktande av försiktighet för minnesmärkt objekt. Byggnaden är kulturhistorisk klassificerad som grön.