Leverans och montage av markiser efter omfattande fasadrenovering och fönsterbyte med i beaktande av försiktighet för minnes märkt objekt. Byggnaden är kulturhistorisk klassificerad som grön.