Foliering av ca 340 fönster med solskyddsfilm för dämpning av inkommande solinstrålning med sittande hyresgäst. Slutligen foliering av Fasadglas parti, ca 850m2, med solskyddsfilm för dämpning av inkommande solinstrålning. Utvändigt montage från skylift.