Specifikationer

Beskrivning

Veckband kommer monterad med 2-fingerkrokar på gardinskenan och skapar små naturliga veck i gardinhuvudet.