Specifikationer

BreddMax 500 cm
ManövreringLindrag, handtag eller motor
TillvalMotor kan kopplas till styrautomatik
HöjdMax 400 cm

Beskrivning

Persienn 70mm är anpassad för större glaspartier.

 

Komponenter
Komponenter och beslag finns i vitt, grått eller svart som standard.

 

Montering
Monteras frihängande eller mellanglas.

 

Lameller
Lameller finns i vitt eller aluminium som standard. Utöver det kan lamellerna beställas i ett flertal kulörer.