Leverans och montage av motoriserad invändig solavskärmning med reflekterande väv till beställarens showroom.