Programmering av takfönster och tillhörande solskydd till knappsats och app-styrning, där varje takfönster skulle kunna styras individuellt.