I det här projektet på Riddarholmen har vi varit med hela vägen från projektering av markiser, styrningsautomatik och eldragning till överlämnandet hos kunden.