Leverans och montage av motoriserad solavskärmning med reflekterande väv till glaspartier vid entrén.